Publicerad 7 mars 2024

Sammanställning över regionernas krav på remiss i öppen vård

För att få ersättning från patientens hemregion, är det nödvändigt att behandlande läkare i öppen vård och fysioterapeut/sjukgymnast vid besök av patienter från andra regioner förvissar sig om att patienterna inte omfattas av remissregler.

Regionerna kan inte införa krav på remiss inom specialiteterna barnmedicin, gynekologi och psykiatri hos privatläkare, som ger vård enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning.

Ingen region har remisskrav för fysioterapi.

Följande regioner har inte heller remisskrav för läkare: Östergötland, Kronoberg, Kalmar, Skåne och Halland.

Regioner med remisskrav för läkare

Regioner som har krav på läkarremisser.

Region med uppgift om länskod

Remisskrav på läkare inom

Stockholm 01

 • Neuropsykiatriska och kognitiva utredningar
 • Centrum för cancerrehabilitering (remittent ska vara leg. läkare och kontaktsjuksköterska)
 • Specialistmottagning för lymfödem
 • Avancerad fotkirurgi

Remisskrav gäller för LOU-upphandlade avtal inom:

 • gastroenterologi och hepatologi
 • kardiologi
 • psykiatrisk öppenvård för vuxna med svåra depressioner och/eller ångesttillstånd
 • specialiserad kirurgi i öppenvård

Remisskrav gäller till vårdgivare med avtal enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom:

 • logopedi (remittent ska vara läkare, logoped, psykolog eller sjuksköterska vid barnavårdscentral, särskilt boende eller inom skolhälsovård)
 • obstetriska ultraljud
 • ortopedi och handkirurgi
 • planerad specialiserad neurologisk rehabilitering
 • planerad specialiserad lymfödemrehabilitering (upphör 27.4 2024)
 • ryggkirurgi
 • specialiserad hudsjukvård
 • specialiserad neurologi
 • specialiserad öron-, näsa- och halssjukvård
 • barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM), dock ej:
  • tillfälligt sjuka barn till och med sex månader
  • barn med kroniska sjukdomar och/eller funktionsnedsättning som redan går på mottagningen för ett grundtillstånd, men som insjuknar tillfälligt och där grundsjukdomen påverkar omhändertagandet av den tillfälliga sjukdomen på så vis att det finns behov av barn- och ungdomsmedicinsk specialistkompetens.

Remisskrav gäller till vårdgivare inom lagen om läkarvårdsersättning (LOL) inom:

 • hud och könssjukdomar
 • kardiologi
 • medicinsk gastroenterologi och hepatologi
 • kirurgi
 • öron-, näsa- och halssjukvård
 • ortopedi, handkirurgi
 • neurologi

Uppsala 02

Remisskrav för psykoterapi till vårdgivare med avtal enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Remisskrav gäller även för neuropsykiatriska och kognitiva utredningar.

Sörmland 04

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Jönköping 06

Remisskrav gäller för LOU-upphandlade avtal inom:
- specialistvård gynekologi
- urologi
- specialistläkarmottagning öron, näsa och hals
- bedömning och behandling av SI-ledsmärtor.

Gotland 09

Remisskrav till barnmedicin för barn över 2 år. Remisskrav gäller även för neuropsykiatriska och kognitiva utredningar.

Blekinge 10

Remisskrav gäller till utredning av neuropsykiatrisk problematik i barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen och vuxenpsykiatrin samt att remissen måste godkännas av en regionfinansierad specialistmottagning inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller habilitering.

Västra Götaland 14

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.
Remissen ska utfärdas av läkare inom barn- och
ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin.

Värmland 17

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar för vuxna och barn.

Örebro 18

Remisskrav för skolbarns besök hos logoped vid dyslexi bedömning från elevhälsan och specialistläkare. Vid språkstörning även psykologbedömning samt vid dyskalkyli även särskilt underlag.

Remisskrav gäller även för utredning av könsdysfori och för neuropsykiatriska utredningar.

Västmanland 19

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Dalarna 20

Remisskrav endast till psykoterapi och neuropsykiatriska utredningar.

Gävleborg 21

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Västernorrland 22

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Jämtland/

Härjedalen 23

Remisskrav för smärtbehandling av specialistläkare. Remisskrav för neuropsykiatriska utredningar.

Västerbotten 24

Remisskrav för neuropsykiatriska utredningar för vuxna. Remisskrav gäller även för barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomsklinik, hudmottagning och habiliteringscentrum.

Norrbotten 25

Remisskrav endast för neuropsykiatriska utredningar.

Informationsansvarig

 • Emma Everitt
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.