Publicerad 22 februari 2024

Kontaktuppgifter utomlänsremisser

Kontaktuppgifter till de som vidareförmedlar utomlänsremisser till privata vårdgivare.

Varje region har en kontakt som vidareförmedlar utomlänsremisser till privata vårdgivare, med vilken berörd vårdregion har ett kontrakt som medger vård av utomlänspatient.

Region Stockholm

Region Stockholm
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Individuella vårdärenden
Box 30017
104 25 Stockholm
Fax: 08-123 131 09

08-123 135 47kristina.skogsberg@regionstockholm.se

Region Uppsala

Uppsala Business Park
Virdings Allé 26
751 85 Uppsala
018-611 01 90 ekonomiservice@regionuppsala.se

Region Sörmland

Sofia Hedlund
Hälsoval Sörmland
611 88 Nyköping 0155-24 59 140761-30 22 35sofia.hedlund@regionsormland.se

Region Östergötland

Ekonomiservice
Klostergatan 19
581 85 Linköping
010-1030203marie.grahn@regionostergotland.se

Region Jönköpings län

Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Box 1024
551 11 Jönköping
Fax: 036-32 41 90
010-2424183anna.holmstrand@rjl.se

Region Kronoberg

Vårdlots
Köpmansgatan 18
341 43 Ljungby

Réka Vass
0470-58 70 70
vardlots@kronoberg.se

Region Kalmar län

Regionstab samordning hälso- och sjukvård
Box 601
391 26 Kalmarvardlots@regionkalmar.se

Region Blekinge

Tillgänglighetsfunktionen, Utvecklingsavdelningen
Marie Söderström
Region Blekinge
Byggnad 1, plan 2, Wämö Center
371 81 Karlskrona0455-734160tillganglighetsfunktionen@regionblekinge.se

Region Skåne

Region Skåne
Gemensam servicefunktion Köpt vård
Medicon Village, Byggnad 203
223 81 Lund
Talsvar Vårdfakturering:040-623 90 00 Vårdfakturering, Region Skåne

Region Halland

Förmedlingsfunktion Riksavtal
Ekonomiservice
Box 517
301 80 Halmstad
Fax: 010-45 539 99
010-45 539 500771-900 600vardgarantiservice@regionhalland.se

Västra Götalandsregionen

Betalningsförbindelser
Regionens Hus
542 87 Mariestad
koptvard@vgregion.se

Region Värmland

Betalningsförbindelser
Vårdvalsenheten
Regionens hus
651 82 Karlstad
010-831 42 00vardgarantikansli@regionvarmland.se

Region Örebro

Vårdgarantienheten
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
019-602 37 04vardgarantienheten@regionorebrolan.se

Region Västmanland

Vårdstöd
Region Västmanland
721 89 Västerås
021-4818056erika.lindholm@regionvastmanland.se

Region Dalarna

HK Ekonomi
Avesta lasarett
774 82 Avesta
Fax: 0226-49 63 85
0226-49 64 74barbro.eklund@regiondalarna.se

Region Gävleborg

Ekonomiförvaltningen, Inköpsavdelningen 801 88 Gävle inkop@regiongavleborg.se

Region Västernorrland

Hälso- och sjukvårdsadministrationen
Region Västernorrland
871 85 Härnösand
0611-801 95073-089 80 59ann.holmstrom1@rvn.se

Region Jämtland Härjedalen

Box 654
831 27 Östersund
063-14 75 83072-242 51 78marie.norlen@regionjh.se

Region Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Regionhuset
Köksvägen 11
901 89 Umeå
090-785 70 69 072-703 70 69lena.svensson@regionvasterbotten.se

Region Norrbotten

Hälso- och sjukvårdsenheten, beställarfunktionen
971 89 Luleå
Fax: 0920-284 379
0920-284 323070-60 78 323ingegerd.morian-andersson@norrbotten.se

Region Gotland

Hälso- och sjukvården
Visborgsallén 19
621 84 Visby
Fax: 0498-20 35 58
0498-26 80 160704-477 927mats.englund@gotland.se


Informationsansvarig

  • Emma Everitt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.