Publicerad 23 augusti 2023

Dynamiska inköpssystem, handledning

EU-kommissionen har publicerat en guideline/-handledning för att stödja användningen av dynamiska inköpssystem. Handledningen har tagits fram inom en expertgrupp, EXEP, som är en rådgivande enhet till EU-kommissionen, och där SKR har deltagit aktivt.

Handledningen finns publicerad på Publikationskontorets webbplats/TED på engelska, men finns även översatt till flera språk.

Handledning om dynamiska inköpssystem, EU:s publikationskontor

Innehåll

 • En kort redogörelse för reglerna i upphandlingsdirektiven (upphandlings- respektive försörjningsdirektivet)
 • Statistik över användningen (från TED samt genom enkät)
 • Fördelar och utmaningar med DIS
 • Användning av e-kataloger vid DIS
 • Frågor och svar
 • Exempel från medlemsstaterna (Estland, Italien, Nederländerna, Norge, Slovenien, Sverige och Ungern).

Informationsansvarig

 • Robin Anderson Boström
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
 • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
 • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.