Publicerad 30 september 2021

Upphandling, juridik

SKR:s jurister bistår kommuner och regioner med rådgivning i upphandlingsfrågor av olika slag.

SKR bistår med råd i upphandlingens samtliga skeden, till exempel inför upphandlingen, under upphandlingens genomförande samt vid överprövning.

Kontaktuppgifter och telefontider

Information om upphandling och vad SKR erbjuder utöver juridisk rådgivning

Adda

Adda, tidigare SKL Kommentus, är inköpscentral. Adda samordnar upphandlingar samt erbjuder ramavtal för varor och tjänster.

Adda och deras erbjudande

Upphandlingsmyndigheten

På Upphandlingsmyndighetens webbsida finns grundläggande information om upphandlingsregelverket och kunskapsbank med lärande exempel med mera.

Information som Upphandlingmyndigheten tillhandahåller

Konkurrensverket

Konkurrensverket bedriver tillsyn över offentlig upphandling.

Information som Konkurrensverket tillhandahåller

Kurser och seminarier

SKR:s jurister erbjuder öppna utbildningar och seminarier som rör offentlig upphandling och angränsande områden.

Se nedan under rubriken Evenemang för nästa tillfälle.

En kommun eller region som önskar det kan också beställa en utbildning eller seminarium för egen del.

Evenemang

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.