Publicerad 19 mars 2021

Reglemente för styrelse och nämnder

Reglemente är en skrift som är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgöra exempel på hur ett reglemente kan se ut.

Informationsansvarig

  • Lena Dalman
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR