Publicerad 18 september 2023

Överförmyndarjuridik

I området överförmyndarjuridik ingår förmynderskapslagstiftningen som omfattar bestämmelser för överförmyndare, förmyndare, gode män och förvaltare. Även den lagstiftning som rör gode män för ensamkommande barn ingår. 

SKR anordnar bland annat utbildningar för överförmyndare och tjänstemän i gällande lagstiftning, exempelvis föräldrabalken, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen.

Presentation från seminarium Aktuellt för överförmyndare 15 september

Eftersom alla intresserade inte hade möjlighet att ta del av fredagens Zoomsändning gör vi presentationen tillfälligt tillgänglig här.

Presentation (PDF) Pdf, 2 MB.

Nästa tillfälle äger rum 15 december och då kommer fler att kunna delta.

SKR tycker

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.