Publicerad 28 februari 2022

Ny rutin för underrättelse mellan bårhus, Skatteverket och kommunerna

Skatteverket och SKR har fastställt en rutin för underrättelse mellan bårhus, Skatteverket och kommunerna. Detta i syfte att få tydlighet, förkorta ledtider, bättre information samt tillse att stoftet gravsätts.

Ny rutin för snabbare identifiering av ärenden som ska rapporteras från Skatteverket till kommunen enligt 5 kap. 10 § BegrL (PDF) Pdf, 144 kB.

I de fall där ingen gör anspråk på att anordna kremering eller gravsättning av den avlidne förekommer det att stoft förvaras längre tid än skäligt på bårhus.

Skatteverket och SKR har tagit fram en rutin i syfte att förkorta ledtiderna för att stoftet inte ska behöva ligga längre än nödvändigt på bårhusen. Tanken med rutinen är att alla inblandade aktörer ska få den återkoppling och den information som är nödvändigt för att kunna fullgöra sin del av uppdraget utifrån lagstiftningen.

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.