Publicerad 18 mars 2021

Samrådsgruppen

SKR samverkar med Riksarkivet i frågor som rör hantering, bevarande och gallring av allmänna handlingar genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.

Aktuella frågor som rör informations-, arkiv- och dokumenthantering publiceras i första hand på Samrådsgruppens webbplats. Där kan du bland annat ta del av nyheter och förändringar i regelverk samt rapporter och utredningar som rör verksamhetsområdet.

Samrådsgruppen ger ut informationsfoldrar i olika frågor och ger råd om bevarande och gallring genom skriftserien Bevara eller gallra som finns för alla kommunala verksamheter och som revideras löpande.

Seminarium om samråd hösten 2020

Den 27 oktober 2020 anordnade Samrådsgruppen ett webbsänt seminarium – Att använda och hantera underskrifter i offentliga verksamheter. Samrådsgruppen har påbörjat en förstudie för att utforska vilka specifika frågeställningar som är i fokus hos kommuner och regioner. Förstudien ska ligga till grund för att ta fram lämplig råd och stöd till verksamheter inom kommuner och regioner. Syftet med seminariet är att utifrån deltagarnas erfarenheter dels diskutera och fånga inlägg, dels dela med sig till andra kommuner och regioner.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.