Publicerad 25 januari 2016

Hemtjänst till asylsökande

Kommunen har ett ansvar för vissa sociala insatser till asylsökande, men hur långt detta ansvar sträcker sig är inte helt klart. När det gäller bistånd i form av hemtjänst har SKR fått frågan om det är Migrationsverket eller kommunen som är ansvarig för att ge sådant bistånd till asylsökande som är i behov av det.

SKR har i en promemoria försökt att besvara denna fråga genom att göra en tolkning av bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera. Notera att promemorian inte avser gruppen asylsökande som är ensamkommande barn.

SKR gör sammanfattningsvis tolkningen att det är Migrationsverket som är ansvarig för att tillgodose behovet av hemtjänst till asylsökande. Regelverket är dock inte helt tydligt och SKL anser att det är viktigt att frågor kring sociala insatser till asylsökande klargörs genom vägledande domstolsavgöranden eller ändringar i lagstiftningen.

Uppdaterat PM, aug 2017 - Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande? (PDF) Pdf, 154 kB.

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.