Publicerad 27 juni 2014

Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Kommunerna har genom betalningsansvarslagen ett reglerat ekonomiskt ansvar - betalningsansvar - för viss hälso- och sjukvård som utförs av regionen eller av en enskild vårdgivare anlitad av regionen.

SKR har gett ut ett cirkulär till stöd vid tillämpning av betalningsansvarslagen.

Cirkulär 12:2: Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.