Publicerad 21 februari 2024

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen, PBL, reglerar förutsättningarna för användningen av mark och vatten. Fysisk planering, tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen är en huvuduppgift för kommunerna.

SKR:s jurister bistår medlemmarna med rådgivning, verksamhetsutveckling avseende PBL och anslutande regler. Två exempel är underlagen för konstruktion av PBL-taxa och byggnadsnämndens delegationsordning som du hittar nedan.

SKR:s underlag för konstruktion av PBL-taxa

SKR:s underlag för delegationsordning för byggnadsnämndens verksamhet

Informationsansvarig

  • Olof Moberg
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.