Publicerad 20 februari 2023

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen, PBL, reglerar förutsättningarna för användningen av mark och vatten. Fysisk planering, tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen är en huvuduppgift för kommunerna.

SKR:s jurister bistår medlemmarna med rådgivning, verksamhetsutveckling avseende PBL och anslutande regler. Två exempel är underlagen för konstruktion av PBL-taxa och byggnadsnämndens delegationsordning som du hittar nedan.

SKR:s underlag för konstruktion av PBL-taxa

SKR:s underlag för delegationsordning för byggnadsnämndens verksamhet

Informationsansvarig

  • Olof Moberg
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.