Publicerad 28 april 2022

Versionshistorik för delegationsordning

Här redogörs för de förändringar och korrigeringar som gjorts i underlaget för delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnderna.

2022-04-28

  • L.1.31: Rättelse i förkortningen som rätteligen ska vara SLVFS 2001:30. Hänvisning till senaste tryckningen är obehövlig och har strukits.
  • L.1.31: Punkten har justerats genom att ”program för faroanalys” har utgått och att det nu bara står "faroanalys".
  • M.10.3: Punkten har utgått då endast utpekade länsstyrelser är tillsynsmyndigheter enligt förordningen 1013/2006 (2 kap. 28 a § MTSF) och det inte finns utrymme att använda bestämmelsen på kommunens ansvar enligt 26 kap. 3 §. MB. 

2022-03-11

  • M.8.5: Uppdatering har skett till Naturvårdsverkets föreskrift 2021:10 som gäller från 1 januari 2022.

2022-02-10

  • M.8.16 och M.8.17: Det hänvisades tidigare felaktigt till NFS 2015:3. Detta har nu korrigerats till korrekt hänvisning: NFS 2015:2.
  • M.8.14–M.8.17: Dessa rader var i tidigare version felaktigt numerade, vilket nu korrigerats.

2022-02-04

  • L.1.3: Det saknades i original-versionen numrering för L.1.3. Detta har korrigerats. Efterföljande rader har dämed också fått nya nummer till följd av detta.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.