Publicerad 29 juni 2022

Tabeller till Sektorn i siffror

Tabellverket innehåller bland annat sammantagna uppgifter om kommuners och regioners resultat, de siffror som diagrammen bygger på samt utvecklingen av statsbidragen.

Tabeller med resultat, kostnader och statsbidrag

Tabeller för sektorn i siffror, juni 2022 (Excel) Excel, 59 kB.

I tabellverket finns på sju flikar följande tabeller:

 1. Medelskattesats, antal sysselsatta, volymutveckling, demografiskt tryck 2021–2025
 2. Sammantagen resultaträkning 2021–2025
  Kommunernas resultaträkning 2021–2025
  Regionernas resultaträkning 2021–2025
 3. Fördelning av kommunernas och landstingens/regionernas kostnader per slag 2016–2021
  Fördelning av kommunernas och landstingens/regionernas intäkter per slag 2016–2021
 4. Kommunernas kostnader per verksamhet 2016–2021
  Kommunernas kostnader per slag 2016–2021
  Kommunernas intäkter per slag 2016–2021
 5. Landstingens/regionernas kostnader per verksamhet 2016–2021
  Landstingens/regionernas kostnader per slag 2016–2021
  Landstingens/regionernas intäkter per slag 2016–2021
 6. Avgiftsfinansieringsgrad i kommunernas skattefinansierade verksamhet 2016–2021
  Avgiftsfinansieringsgrad i landstingens/regionernas skattefinansierade verksamhet 2016–2021
 7. Utveckling av kommunernas generella statsbidrag, ”påsen”, 2016–2023
  Utveckling av landstingens/regionernas generella statsbidrag, ”påsen”, 2016–2023

Informationsansvarig

 • Jonathan Fransson
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.