Publicerad 29 juni 2022

Diagram för regionerna

Regionernas kärnuppgift hälso- och sjukvård utgör en betydande del, 90 procent, av den totala kostnaden.

Regionernas kostnader och intäkter

Relationen mellan åldersstrukturen och kostnaderna är starkare för kommunerna än för regionerna. Sektorns möjligheter att minska kostnaderna när skatteunderlaget viker är små, eftersom mycket regleras genom lag.

De exakta beloppen för diagrammen nedan finns i Excelfilen ”Tabeller till Sektorn i siffror” på flik 5.

Tabeller till Sektorn i siffror

Fördelning av regionernas kostnader

Fördelning av regionernas kostnader för verksamheten 2021
421 miljarder kronor

Pajdiagram som visar fördelningen av regionernas kostnader.

Fördelning av regionernas kostnader på kostnadsslag 2021
421 miljarder kronor

Pajdiagram som visar fördelningen av regionernas kostnader på kostnadsslag.

Fördelningen av regionernas intäkter

Skatteintäkter och avgifter finansierar 8o procent av verksamheterna. Det kan dock vara svårt att höja skatten. Det är inte heller enkelt att höja avgifter, sedan staten infört maxtaxor. Resten av intäkterna utgörs av bidrag från staten i form av statsbidrag – för regionerna utgör bidraget för läkemedelsförmånen en stor del. En mindre del är riktade och förknippad med motprestation.

Fördelning av regionernas intäkter för verksamheten 2021
458 miljarder kronor

Pajdiagram som visar regionernas fördelning på typ av intäkter.

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.