Publicerad 29 juni 2022

Diagram för kommunerna

Kommunernas  kärnuppgifter skola, vård och omsorg utgör en betydande del, tre fjärdedelar, av den totala kostnaden.

Kommunernas kostnader och intäkter

Relationen mellan åldersstrukturen och kostnaderna är starkare för kommunerna än för regionerna. Sektorns möjligheter att minska kostnaderna när skatteunderlaget viker är små, eftersom mycket regleras genom lag.

De exakta beloppen för diagrammen nedan finns i Excelfilen ”Tabeller till Sektorn i siffror” på flik 4.

Tabeller till Sektorn i siffror

Fördelning av kommunernas kostnader

Fördelning av kommunernas kostnader för verksamheten 2021
738 miljarder kronor

Pajdiagram som visar fördelningen av kommunernas kostnader.

Fördelning av kommunernas kostnader på kostnadsslag 2021
738 miljarder kronor

Pajdiagram som visar fördelningen av kommunernas kostnader på kostnadsslag.

Fördelningen av kommunernas intäkter

Skatteintäkter och avgifter finansierar 8o procent av verksamheterna. Det kan dock vara svårt att höja skatten. Det är inte heller enkelt att höja avgifter, sedan staten infört maxtaxor. Resten av intäkterna utgörs av bidrag från staten i form av statsbidrag – för kommunerna i form av ett obundet tillskott. En mindre del är riktade och förknippad med motprestation.

Fördelning av kommunernas intäkter för verksamheten 2021
784 miljarder kronor

Pajdiagram som visar kommunernas fördelning på typ av intäkter.

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.