Publicerad 14 december 2023

Statsbidrag

Staten ger kommuner och regioner både generella och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag ingår i SKR:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter och bidrag. De riktade bidragen utbetalas separat.

Generella eller riktade statsbidrag

De flesta generella statsbidrag ryms i systemet för kommunalekonomisk utjämning och används i huvudsak för att finansiera inkomstutjämningssystemet och strukturbidraget. Inom det generella statsbidraget regleras också för utökat eller minskat uppdrag mellan staten och kommunsektorn enligt finansieringsprincipen.

Riktade statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål. De flesta av dessa betalas ej ut med automatik utan måste sökas. Flera betydande bidrag hanteras bland annat av Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket.

Hinder med riktade statsbidrag

De riktade statsbidragen har ökat både i antal och omfattning över tid, något som kritiseras såväl av SKR som Statskontoret. De är ofta förenade med administrativa pålagor och ger en kortsiktig planering med tillfälliga satsningar. Bidragen utgår inte heller från den enskilda kommunens eller regionens olika behov och förutsättningar, vilket gör att fokus kan bli på det man får bidrag för istället för det som hade behövt prioriteras.

Överenskommelse inom vård och omsorg

Inom området vård och omsorg har staten och SKR kommit överens om olika överenskommelser för riktade statsbidrag.

Överenskommelser inom området vård och omsorg

Riktade bokförs ibland som generella

Det händer att riktade satsningar inom ett verksamhetsområde klassas som generella i den externa bokföringen. Det görs om bidraget inte behöver sökas, inte är villkorat för avgränsade åtgärder och inte behöver återredovisas. Skolmiljarden 2021 är ett sådant exempel.

Ekonomibloggen, inlägg om statsbidrag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Madeleine Holm
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.