Publicerad 20 juni 2024

Uppdateringstabell för kommuner

Alla kommuner får samma modell. Nästan alla de kommunvisa uppgifter som används initialt fylls på automatiskt när man skriver in kommunkoden i cell B1 i Indatabladet. Man uppdaterar modellen i samband med publicering av nya cirkulär om budgetförutsättningar.

Förenklad uppdatering

Vid varje uppdatering ska den aktuella filen laddas hem och sparas. Öppna sedan filen. Där finns instruktioner kring hur överföringen till modellen Skatter & bidrag går till.

2024-06-20

Uppdateringsfil nr 3 till cirkulär 24:34 (Excel, makroaktiverat) Excel, 450 kB.

2024-04-26

Uppdateringsfil nr 2 till cirkulär 24:27 (Excel, makroaktiverat) Excel, 451 kB.

2024-02-26

Uppdateringsfil nr 1 till cirkulär 24:16 (Excel, makroaktiverat) Excel, 410 kB.

SoB-modell uppdaterad 24016nr1 (Excel, makroaktiverat) Excel, 516 kB.

2023-12-28

Uppdateringsfil nr 7 till cirkulär 23:62 (Excel, makroaktiverat) Excel, 448 kB.

2023-12-14

Uppdateringsfil nr 6 till cirkulär 23:56 (Excel, makroaktiverat) Excel, 443 kB.

2023-10-05

Uppdateringsfil nr 5 till cirkulär 23:41 (Excel, makroaktiverat) Excel, 443 kB.

2023-08-24

Uppdateringsfil nr 4 till cirkulär 23:36 (Excel, makroaktiverat) Excel, 445 kB.

2023-06-20

Uppdaterings fil nr 3 till cirkulär 23:33 (Excel, makroaktiverat) Excel, 443 kB.

2023-04-28

Uppdaterings fil nr 2 till cirkulär 23:20 (Excel, makroaktiverat) Excel, 447 kB.

2023-02-16

Uppdateringsfil nr 1 till cirkulär 23:07 (Excel, makroaktiverat) Excel, 411 kB.

Om makron och förenklad uppdatering

Uppdateringsfilerna innehåller makron. Makron är programkod som behövs för att automatisera överföringen. För att dessa ska fungera är det viktigt att säkerhetsnivån i Excel är satt så att makron inte blockeras.

För att den automatiska uppdateringen ska fungera måste säkerhetsnivån i Excel vara inställd så att makron kan användas.

Ändra säkerhetsnivå i Excel

  • Välj Utvecklare > Makrosäkerhet.
    • Om fliken Utvecklare inte visas: högerklicka på startfliken och välj Anpassa menyfliken. Kryssa sedan för fliken Utvecklare.
  • Under Makroinställningar, välj Aktivera alla makron.

Administration

I modellen Skatter & Bidrag finns bladet Administration. Här finns dels information om vilket datum den senaste överföringen gjordes, dels vilken fil data hämtades från. Dessa byts ut när man gjort en ny uppdatering.

Utöver detta finns en lista som fylls på med information kring respektive uppdatering. Om till exempel skatteunderlagsprognosen ändrats står detta här. Denna lista fylls på under året för att användaren ska veta vilka uppdateringar som är gjorda.


Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.