Publicerad 15 juli 2024

Modellverktyget Skatter och bidrag

Med hjälp av SKR:s modellverktyg kan du med olika antaganden om skattesats och om hur kommunens befolkning och skatteunderlaget i riket utvecklas göra egna beräkningar över din kommuns intäkter åren 2023–2030.

Det finns olika underlag för användandet av modellverktyget Skatter & bidrag.

Uppdateringstabeller, manualer

Uppdateringstabellen används för att uppdatera modellen med aktuella förändringar. Namnet på uppdateringstabellen visar i vilket cirkulär SKR informerat om nya värden.

Uppdateringstabell, kommuner

Uppdateringstabell, regioner

Manualer med information om hur modellen fungerar.

Skatter & bidrag för kommuner 2024 (PDF) Pdf, 303 kB.

Skatter & bidrag för regioner 2024 (PDF) Pdf, 341 kB.

Befolkningens storlek

Folkmängdssiffror har betydelse för storleken på statsbidrag och intäkter från utjämningssystemet. Folkmängdssiffror per den 31 december/1 januari används i modellen för beräkning av kostnadsutjämningen för kommuner.

Folkmängdssiffror

De olika delarna i utjämningssystemet

Verktyget ger också en ökad förståelse för hur de påverkas av förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket.

Information om utjämningssystemet

Beställning av modellen, ändring av uppgifter

Modellverktyget är tillgängligt för dem som ansvarar för kommunens eller regionens ekonomi-, finans- eller budgetfunktion.

Beställning av modellen Skatter och bidrag

För ändring av uppgifter, kontakta SKR via formuläret nedan.

Information om ny modell och uppdateringar

I januari uppdaterar vi hela modellen för det nya året. Därefter informerar vi kontinuerligt om hur ändrade förutsättningar ska matas in i modellverktyget. Alla förändringar som rör modellverktyget beskrivs i cirkulären om budgetförutsättningar.

Cirkulär om ekonomi

Utbildning i modellen

SKR arrangerar kurser vår och höst om hur man använder modellverktyget Skatter och bidrag. Syftet med kursen är att öka förståelsen och själv kunna räkna ut vilka effekter utjämningssystemet får.

Kontakta Åsa Högberg för att boka en egen kurs.

Evenemang

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.