Publicerad 26 april 2024

Prognosunderlag, kommuner

SKR gör beräkningar av kommunernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen.

Prognoserna publiceras fem gånger om året: i februari, april, augusti, månadsskiftet september/oktober samt december.

Aktuellt prognosunderlag

Prognosunderlagen publiceras i samband med cirkulär om budgetförutsättningar.

2024-04-26

Prognosunderlag kommuner K 2024-2031 till cirkulär 24:27 (Excel, makroaktiverat) Excel, 562 kB.

2024-02-26

Prognosunderlag K 2024-2031 till cirkulär 24:16 (Excel, makroaktiverat) Excel, 528 kB.

2023-12-28

Prognosunderlag K 2023-2030 till cirkulär 23:62 (Excel, makroaktiverat) Excel, 567 kB.

2023-12-14

Prognosunderlag K 2023-2030 till cirkulär 23:56 (Excel, makroaktiverat) Excel, 564 kB.

2023-10-05

Prognosunderlag K 2023-2030 till cirkulär 23:41 (Excel, makroaktiverat) Excel, 563 kB.

2023-08-24

Prognosunderlag K 2023-2030 till cirkulär 23:36 (Excel, makroaktiverat) Excel, 564 kB.

2023-06-20

Prognosunderlag K 2023-2030 till cirkulär 23:33 (Excel, makroaktiverat) Excel, 562 kB.

2023-04-27

Prognosunderlag K 2023-2030 till cirkulär 23:20 (Excel, makroaktiverat) Excel, 562 kB.

2023-02-16

Prognosunderlag K 2023-2030 till cirkulär 23:07 (Excel, makroaktiverat) Excel, 526 kB.

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering av vissa statsbidrag

Metod för beräkningarna

Beräkningarna utgår från att skatteunderlaget och befolkningen i respektive kommun förändras i samma takt som i riket. Beslutad skattesats för innevarande år används för samtliga år.

SKR:s prognos är på riksnivå

Beräkningar av kommunernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen redovisas i prognosunderlagen.

Observera att SKR:s prognos är en prognos på riksnivå och den skiljer sig förmodligen från respektive kommuns egna prognos. Kommunerna kan alltså i sina egna prognoser (i modellverktyget Skatter & Bidrag) välja andra antaganden för framförallt kommunens befolkningsförändring och skattesats. De kan också välja andra prognoser för såväl kommunens som rikets skatteunderlagstillväxt.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.