Publicerad 12 mars 2024

Prisindex för kommunal verksamhet, PKV

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

Prisindexet PKV

PKV uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos, cirka fem gånger per år.

2024-02-26

Prisindex kommunal verksamhet, PKV 2023-2027 (Excel) Excel, 34 kB.

Se Ekonomikalendern för kommande datum:

Ekonomikalendern

PKV för tidigare år

Historiska PKV uppdateras även bakåt när det kommer ny statistik. I Excelfilen ligger tidigare år dolda. Dessa kan tas fram genom att ställa sig i kolumnerna A-N, högerklicka och välja "Ta fram".

Användningsområde för PKV

SKR publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling.

PKV är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser.

PKV från oktober används i många avtal

Eftersom många avtal anger att det är PKV från oktober som ska användas kommer Excelfilen från oktober att ligga kvar till oktober följande år.

2023-10-05

Prisindex kommunal verksamhet (PKV), 2022–2027 (Excel 97) Excel, 34 kB.

Så tas PKV fram

PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

Informationsansvarig

  • Måns Norberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.