Publicerad 1 juni 2023

Omsorgsprisindex, OPI

Omsorgsprisindex är framtaget tillsammans med Vårdföretagarna och Sobona. Det är ämnat att användas vid upphandling av verksamhet inom Kommunals löneavtalsområde. Det är bättre anpassat för vård och omsorg än det gamla AKI.

Prisindexet OPI

Omsorgsprisindex (OPI) publiceras i mitten av december och är vanligtvis definitivt.

Definitivt OPI för 2023, 2023-04-19 (Excel) Excel, 54 kB.

Definitivt eller preliminärt?

När det inte finns centralt löneavtal mellan SKR och Kommunal för det kommande året är OPI i december preliminärt till dess att nytt avtal finns. Om filen är definitiv eller preliminär framgår av länktexten.

Användningsområde för OPI

OPI kan användas vid upphandling av verksamhet. Det är bättre anpassat för vård och omsorg än det gamla AKI.

Bakgrund och modell för OPI

I PM från mars 2009 förklaras bakgrunden och modellen för att räkna fram OPI och VPI. Promemorian presenterades ursprungligen i cirkulär 09:26 och EkonomiNytt 10/09.

PM prisindex för vård och omsorg (PDF) Pdf, 117 kB.

I ”Komplettering till PM Prisindex för vård och omsorg” beskrivs metod för beräkning av preliminärt OPI som tillämpas för 2023.

Komplettering till PM Prisindex för vård och omsorg (PDF) Pdf, 239 kB.

Informationsansvarig

  • Adrian Ekström
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.