Publicerad 26 april 2024

Landstingsprisindex, LPI, och prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner, LPIK

Prisindexen LPI och LPIK är avsedda att användas av regionerna som underlag vid beräkningen av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Indexen skiljs enbart av sätten att skatta löneförändringar. Här publiceras uppdaterade prognoser samt i mars varje år utfall.

Prognos för LPI och LPIK

Prognos för LPI och LPIK uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos (se Ekonomikalendern för datum).

2024-04-26

LPIK-tabell för åren 2023–2027 (Excel) Excel, 15 kB.

2024-02-26

LPIK-tabell för åren 2023-2027 (Excel) Excel, 15 kB.

2023-12-14

LPIK-tabell för åren 2022-2026 (Excel) Excel, 16 kB.

2023-10-05

LPIK-tabell för åren 2022–2026 (Excel) Excel, 16 kB.

Utfall

Uppgifter i Aktuell Ekonomi 24:19 om löne- och prisutvecklingen för regioner mellan 2022 och 2023 är avsedda att användas som underlag vid beräkningen av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Uppgifterna avser den genomsnittliga förändringen av priser och löner för regioner sammantaget. Löne- och prisförändringen i den enskilda regionen kan avvika från den genomsnittliga utvecklingen.

Aktuell Ekonomi 24:19 om Löne- och prisförändringar 2023

Så tas LPI och LPIK fram

Landstingsprisindex (LPI) och prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK) tas fram genom att priset för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Det är endast sättet att skatta löneförändringar som skiljer de båda indexen åt.

Användningsområden för LPI och LPIK

LPI är avsett att användas av regionerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser.

Det nyare LPIK är även det avsett att användas för regionsektorn som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser. Det kommer på sikt att ersätta LPI.

Nytt sätt att beräkna lönekostnader med LPIK

Från december 2010 har SKL (SKR sedan den 27 november 2019) fastprisberäknat kommunernas och regionernas kostnadsutveckling på ett delvis nytt sätt. Förändringen gäller lönekostnaderna.

Prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK) är ett ytterligare prisindex för fastprisberäkning av regionernas kostnader. Det är detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. Det första utfallet avser 2009–2010.

En övergångsperiod med LPI

Det befintliga Landstingsprisindex (LPI) kommer att finnas kvar under en övergångsperiod eftersom många avtal regleras med LPI.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.