Publicerad 25 augusti 2022

MakroNytt 2/2022: Inflations- och räntechock sänker konjunkturutsikterna

Den höga inflationstakten har på bred front fått fäste i ekonomin. Centralbankernas höjda räntor bidrar nu till att ytterligare dämpa konjunkturutsikterna. Den höga inflationen påverkar alla ekonomins sektorer och urholkar köpkraften för företag, hushåll och kommuner.

Ekonomin kommer därför växa svagare än trend 2022 och 2023, varvid resursutnyttjandet sjunker. Läget på arbetsmarknaden är i nuläget ansträngt, med ett arbetskraftsdeltagande och en sysselsättningsgrad högre än före pandemin. Den svaga BNP-tillväxten dämpar dock med tiden sysselsättningen och nästa år stiger andelen arbetslösa.

Det kommunala skatteunderlaget växer starkt i nominella termer. Snabbt stigande kostnader, givet högre priser och löner, pekar dock på att skatteintäkterna endast kommer att medge en svag real resursökning kommande år. Stora kostnadsökningar inte minst för avtalspensioner, drivet av den höga inflationen, kommer att bli en stor utmaning för de kommunala budgetarna.

MakroNytt 2/2022: Inflations- och räntechock sänker konjunkturutsikterna (PDF) Pdf, 479 kB.

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.