Publicerad 16 februari 2023

MakroNytt 1/2023: Lågkonjunktur står för dörren

Den höga inflationen, liksom den snabba ränteuppgången, ger stora negativa effekter för global konjunktur 2023. Den ekonomiska tillväxten fortsätter att mattas av, såväl globalt som i Sverige.

För de svenska hushållen blir pris- och ränteuppgången mycket kännbar men det dröjer innan effekterna slår igenom fullt ut. Inflationen väntas sjunka under året men bestående höga prisnivåer medför en varaktig urholkning av realinkomsterna som tar lång tid att återhämta.

Hittills har svensk arbetsmarknad stått sig stark, men tecken på försvagning börjar nu skönjas. Hur mycket sysselsättningen kommer att dämpas i nedgången blir avgörande för konjunkturen framöver. Liksom i tidigare prognoser beräknas tillväxten för det reala skatteunderlaget räcka till endast små ökningar av verksamhetsvolymen i kommunsektorn.

MakroNytt 1/2023: Lågkonjunktur står inför dörren (PDF) Pdf, 770 kB.

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.