Publicerad 23 juni 2022

RIPS – Aktuella riktlinjer

Den årliga översynen och senaste version av RIPS presenteras på denna sida.

Resultatet av 2022 års översyn kan sammanfattas så här:

  • Nytt livslängdsantagande som infördes 2021 har fungerat väl.
  • RIPS-räntan oförändrad, 1 procent.

Hela översynen finns sammanfattad här:

Beslut och justeringar i RIPS för år 2022

En mer detaljerad beskrivning finns i cirkulär och EkonomiNytt:

Cirkulär 22:23 (kommuner)

EkonomiNytt 06/2022 (regioner)

Det aktuella riktlinjerna finns här:

RIPS 21 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (vs 2022)

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR