Publicerad 16 september 2022

RIPS – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Mot bakgrund av pensionernas betydande inverkan på den kommunala ekonomin är det viktigt att det finns ett enhetligt och tydligt regelverk för värdering av pensionsförpliktelserna.

SKR tar löpande fram riktlinjer under benämningen RIPS – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld.

SKR:s styrelse fattar beslut om regelverket på en övergripande nivå, till exempel när det finns en nytt pensionsavtal eller när det skett någon lagändring som påverkar de grundläggande förutsättningarna.

Inom SKR:s kansli finns en RIPS-kommitté som följer utvecklingen och fattar ett årligt beslut om vilka riktlinjer som ska gälla för det aktuella året. SKR:s VD fattar beslut om riktlinjerna och dessa publiceras senast i juni varje år.

Nedan finns de aktuella riktlinjerna (RIPS 21, vs 2022) samt föregående års versioner.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.