Publicerad 3 juli 2023

Pensionsbestämmelser för anställda och förtroendevalda

Anställdas pensioner regleras genom avtal på arbetsmarknaden. Förtroendevaldas pensioner beslutar var kommun respektive region själv om. SKR har rekommendationer på området.

Utformningen av de anställdas pensionsvillkor bestäms genom avtal mellan parterna på den kommunala arbetsmarknaden:

Pensioner enligt kollektivavtal

Innehållet i det nya, helt avgiftsbestämda, pensionsavtalet AKAP-KR finns beskrivet här.
För de som är födda före 1986 och höginkomsttagare, som tjänat in förmånsbestämd pension på inkomster utöver 7,5 inkomstbasbelopp, finns det äldre delvis förmånsbestämda avtalet KAP-kl kvar. Den stora majoriteten anställda i kommuner och regioner omfattas dock fr.o.m. 2023 av AKAP-KR.

Frågor och svar om pensionsavtalet AKAP-KR

Även förtroendevalda kan ha rätt till pension. Dessa bestämmelser är upp till varje kommun och region att besluta om, men de flesta brukar följa SKR:s rekommendationer: Bestämmelserna finns här:

Pensionsavtal förtroendevalda

I en bilaga till RIPS 17 finns riktlinjer för hur pensionsskulden för förtroendevalda ska beräknas:

RIPS 17 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Informationsansvarig

  • Marcus Ershammar
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.