Publicerad 21 juni 2022

Om kommunsektorns tjänstepensioner

Kommunsektorns totala pensionsskuld uppgick 2021 till cirka 500 miljarder kronor och de totala pensionskostnaderna till cirka 75 miljarder kronor.

Merparten av pensionerna är avgiftsbestämda och utbetalas direkt till de anställdas pensionskonton. Pensionsskulden avser förmånsbestämda pensioner som har tjänats in men ännu inte utbetalats.

I nedanstående promemoria finns en översiktlig beskrivning av de kommunala pensionsavtalen och av hur pensionsskuld och pensionskostnader förväntas utvecklas framöver. En aktuell beskrivning av pensionskostnaderna och det nya avtalet finns i Ekonomirapporten nedan.

De kommunala pensionerna och utvecklingen på längre sikt, PM 2019 Pdf, 2 MB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.