Publicerad 21 juni 2022

Hantering pensionsåtaganden

De flesta kommuner och regioner anser att deras pensionsskulder och kostnader är hanterbara. Många har också avsatt medel för att lättare kunna hantera framtida utbetalningar.

Regelbundna enkäter till kommuner och regioner

SKR skickar ungefär vart femte år ut en enkät om pensionsskulden till samtliga regioner och kommuner.

Enkätsvaren visar bland annat hur skulden hanteras, hur bördan skiljer sig mellan medlemmarna, hur kostnaderna för tjänstepensioner ser ut samt hur mycket tillgångar som finns för framtida utbetalningar.

Den senaste enkäten presenterades i mars 2020:

Kommuners och regioners pensionsskuld 2019 – ekonomi och hantering

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.