Publicerad 28 februari 2024

Finansnätverk

Sveriges Kommuner och Regioner ansvarar för nätverk i finansiella frågor för kommuner respektive regioner.

Finansnätverk

För dig som arbetar med finansfrågor i kommunen finns det möjlighet att träffa kollegor i andra kommuner. Nätverksträffarna arrangeras i samarbete med Kommuninvest.

Planerade tillfällen visas nedan.

Kontaktperson

Kontakta Fredrik Holmström om du arbetar med finansfrågor i kommun och vill vara med i nätverket.

Informationsansvarig

  • Fredrik Holmström
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.