Publicerad 19 april 2024

Ekonomirapporten

Hur ser det ekonomiska läget i kommuner ut nu och åren framöver? Hur påverks arbetsmarknaden och skatteunderlaget och hur påverkar demografin utvecklingen. Det är frågor Ekonomirapporten den 14 maj svarar på. Dessutom innehåller vårens rappport en fördjupning om kvalitetsutveckling och produktivitet i hälso- och sjukvården.

Inom kort kommer länk till pressträffen och fördjupningsseminariet den 14 maj 2024 att publiceras.

Ekonomirapporten, oktober 2023

I fokus står den tuffa ekonomiska situation som kommuner och regioner är i, främst på grund av den höga inflationen. Rapporten tar också upp nya analyser av den gröna omställningen och klimatanpassningen.

Ladda ner rapporten eller läs direkt

Intervjuer om Ekonomirapporten

Anders Henriksson, SKR:s ordförande, och Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom, reflekterar kort över rapporten. Filmen är drygt 2 minuter lång.

Om Ekonomirapporten

Ekonomirapporten belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Den kommer ut två gånger per år och är utgångspunkten för regionernas och kommunernas egna prognoser och beräkningar av ekonomi och budget för året.

Tidigare utgåvor av Ekonomirapporten

In English

The summaries, sometimes more sections, are usually translated into English.

The Economy Report, earlier editions in English

Informationsansvarig

  • Marcus Ershammar
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.