Publicerad 29 september 2023

Ekonomirapporten

Ekonomirapporten ger en bild av kommuners och regioners ekonomi de närmaste åren, liksom deras förväntade behov och utmaningar.

Ekonomirapporten, oktober 2023

Nästa utgåva av Ekonomirapporten släpps tisdag 17 oktober kl 10.00. Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom, redovisar rapporten tillsammans med Anders Henriksson, SKR:s ordförande, vid en livesänd presentation.

I fokus står den tuffa ekonomiska situation som kommuner och regioner står inför, främst på grund av att den höga inflationen medfört kraftigt höjda pensionskostnader. Rapporten tar också upp nya analyser av den gröna omställningen och klimatanpassningen.

Ekonomirapporten, maj 2023

Ekonomirapporten som släpptes 16 maj 2023 beskriver hur flera snabba, negativa ekonomiska förändringar ger ett bekymmersamt läge i många kommuner och i de flesta regioner. Vårens rapport innehåller även kapitel om vikten av långsiktighet, i såväl kommuners och regioners ekonomiska planering som i statens styrning.

Ladda ner rapporten eller läs direkt

Intervjuer om maj-rapporten

Anders Henriksson, SKR:s ordförande, och Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom, reflekterar kort över rapporten. Filmen är drygt 2 minuter lång.

Om Ekonomirapporten

Ekonomirapporten belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Den kommer ut två gånger per år och är utgångspunkten för regionernas och kommunernas egna prognoser och beräkningar av ekonomi och budget för året.

Tidigare utgåvor av Ekonomirapporten

In English

The summaries, sometimes more sections, are usually translated into English.

The Economy Report, earlier editions in English

Informationsansvarig

  • Madeleine Holm
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.