Publicerad 16 juni 2024

Ekonomirapporten

Ekonomirapporten ger en bild av kommuners och regioners ekonomi de närmaste åren, liksom deras förväntade behov och utmaningar. Senaste ekonomirapporten lanserades 14 maj 2024.

Ekonomirapporten, maj 2024

Vårens rapport handlar främst om kommunernas och regionernas ekonomi. Den innehåller också en fördjupning som presenterar utvecklingen inom produktivitet och effektivitet för svensk hälso- och sjukvård. Rapporten har även ett kapitel om befolkningsutvecklingen.

Ladda ner rapporten (PDF)

Fördjupning om produktivitet och effektivitet

I en programserie analyserar SKR de faktorer som styr välfärdens utveckling. Moderator är Annika Wallenskog.

Fyra avsnitt om produktivitet och effektivitet

Intervjuer om Ekonomirapporten maj 2024

Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom, reflekterar kort över rapporten. Filmen är drygt 2 minuter lång.

Anders Henriksson, SKR:s ordförande, reflekterar kort över rapporten. Filmen är drygt 2 minuter lång.

Om Ekonomirapporten

Ekonomirapporten belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Den kommer ut två gånger per år och är utgångspunkten för regionernas och kommunernas egna prognoser och beräkningar av ekonomi och budget för året.

Tidigare utgåvor av Ekonomirapporten

In English

The summaries, sometimes more sections, are usually translated into English.

The Economy Report, earlier editions in English

Informationsansvarig

  • Marcus Ershammar
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.