Publicerad 25 november 2022

Ekonomikalendern

Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.

Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.

2022

Datum och aktiviteter 2022

Datum

Aktivitet

28 september

SCB presenterar preliminärt utfall i utjämningssystemen

29 september

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om preliminärt utfall i utjämningssystemen

4 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 7

13 oktober

Kurs om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner, digitalt

14 oktober

Finansnätverk: Hur påverkas kommunsektorns ekonomi och finanser av det aktuella läget?

20 oktober

SKR publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 3/2022 samt reviderat PO-pålägg för 2023

26 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 8

8 november

Regeringen presenterar Budgetpropositionen

9 november

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen

21 november

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 9

23 november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus

23 november

SKR arrangerar Bokslutsdagen, Göteborg

30 november

SKR arrangerar Bokslutsdagen, Stockholm

1 december

SKR arrangerar Bokslutsdagen digitalt, som webbsänds och kan ses i efterhand

7 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall.

9 december

SKR publicerar prisindex OPI och VPI.

14 december, kl. 13

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, december 2022”

14 december, kl. 14

Fördjupande seminarium om Ekonomirapporten

15 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2023 med mera.

16 december

Utjämningsutredningen, seminarium 1: Inkomstutjämningen

Preliminärt 19 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

Preliminärt 21 december

SCB presenterar utfall i utjämningssystemen.

Preliminärt 21 december

SKR publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2021 och prognos 2022–2024.

2023

Datum och aktiviteter 2023

Datum

Aktivitet

17 januari

Utjämningsutredningen, seminarium 2: Kostnadsutjämning, gleshet och lönemodell

vecka 6

SKR publicerar internräntan för 2023

16 februari

SKR publicerar cirkulär, EkonomiNytt och MakroNytt 1/2023 med ny skatteunderlagsprognos.

1 mars

SCB presenterar kommunernas och regionernas resultat för 2022.

16 mars

Utbildning om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, Stockholm

23 mars

Utbildning om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, digitalt

mars

SKR publicerar EkonomiNytt om löne- och prisförändringar för regioner.

Preliminärt 5 april

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 1.

17 april

Regeringen presenterar Vårpropositionen.

18 april

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Vårpropositionen, inklusive preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2024.

Preliminärt 27 april

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt med ny skatteunderlagsprognos samt ny prognos för kostnadsutjämningen och LSS.

Preliminärt 10 maj

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 2.

Preliminärt 16 maj

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, maj 2023”

2 juni

SKR arrangerar Budgetdagen 2023, eventuellt digitalt.

juni

RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte.

Preliminärt 8 juni

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 3.

Preliminärt 16 juni

SKR publicerar extra prognos för LSS-utjämningen.

[sommaruppehåll]


Preliminärt 6 juli

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 4.

Preliminärt 10 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 5.

24 augusti

SKR publicerar cirkulär, EkonomiNytt och MakroNytt 2/2023 med ny skatteunderlagsprognos.

Preliminärt 25 augusti

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 6.

Senast 20 september

Regeringen presenterar Budgetpropositionen

Nästa dag

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om Budgetpropositionen.

29 september

SCB presenterar preliminärt utfall i utjämningssystemen.

Preliminärt 4 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 7.

5 oktober

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt med ny skatteunderlagsprognos samt preliminärt utfall i utjämningssystemen.

Preliminärt oktober

Utbildning om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, Stockholm

Preliminärt oktober

Utbildning om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, digitalt

Preliminärt 17 oktober

SKR publicerar ”Ekonomirapporten, oktober 2023”.

Preliminärt 26 oktober

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 8.

Preliminärt 21 november

Skatteverket presenterar preliminärt beskattningsutfall 9.

Slutet av november

Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus.

November/december

SKR arrangerar Bokslutsdagen.

Preliminärt 6 december

Skatteverket presenterar slutligt beskattningsutfall.

8 december

SKR publicerar prisindex OPI och VPI.

14 december

SKR publicerar cirkulär, EkonomiNytt och MakroNytt 3/2023 med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2024 med mera.

Preliminärt 18 december

SKR publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor.

Preliminärt 21 december

SCB presenterar utfall i utjämningssystemen.

Preliminärt 21 december

SKR publicerar cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2022 och prognos 2023–2025.

Informationsansvarig

  • Elisabet Jonsson
    Informatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR