Publicerad 16 januari 2023

Cirkulär om ekonomi 2021

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR