Publicerad 13 januari 2022

Cirkulär om ekonomi 2019

Ekonomisk information till dig som i kommunen arbetar med budget, uppföljning och prognoser, redovisning med mera.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR