Publicerad 10 oktober 2022

SKR vill ha färre riktade statsbidrag

SKR har länge drivit frågan om mer generella än riktade statsbidrag till sektorn. Riktade statsbidrag är ofta förenade med detaljerade krav som kan öka kostnader för administration och försämra effektiviteten.

I brev till regeringen, intervjuer på radion, fördjupningskapitel i ”Ekonomirapporten”, debattartiklar och blogginlägg har SKR beskrivit effekterna av de riktade statsbidragen.

SKL skrev till regeringen i april 2016 och brevet kommenterades av SKL:s dåvarande ordförande Lena Micko:

Generella och värdesäkrade statsbidrag bra för sektorn

Färre och mer effektiva riktade statsbidrag till kommuner, landsting och regioner (PDF) Pdf, 485 kB.

I samband med en rapport från Riksrevisionen i december 2017, som föreslog förenkling av skolans riktade statsbidrag, kommenterade Lena Micko:

Bra förslag att förenkla skolans riktade statsbidrag

Fördjupningar i Ekonomirapporten

Effekterna av de riktade statsbidragen har återkommande analyserats och kommenterats i ”Ekonomirapporten”. Här finns de två senaste fördjupningarna:

”Ökningen av riktade statsbidrag har kommit till vägs ände”, Ekonomirapporten, maj 2018, webbversion

”Riktade statsbidrag hämmar effektiviseringar”, Ekonomirapporten, oktober 2017 (PDF) Pdf, 191 kB.

Lyssna

Informationsansvarig

  • Fredrik Holst
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.