Publicerad 11 januari 2023

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag

Webbadresser till mera information om de olika riktade statsbidragen hos ansvariga myndigheter. Tabellen ses över i samband med Vårpropositionen i april.

Ansvarig myndighet för olika riktade statsbidrag samt länkar till deras webbplatser.

Riktat statsbidrag inom

Webbplats

Statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad

Boverket

Stöd till bostäder för äldre

Boverket

Investeringsstöd för solceller

Boverket

Elbusspremie

Energimyndigheten

Statsbidrag till psykisk hälsa

Folkhälsomyndigheten

Statsbidrag för äldreomsorg, tillsyn av serveringsställen, för en ekonomi i balans

Kammarkollegiet

Kultur (till exempel skapande skola, stärkta bibliotek, kulturskolebidrag och läs- och litteraturfrämjande)

Ansökningsdatum för Kulturrådet alla bidrag

Kulturrådets bidrag

Klimatinvesteringar, §37- och 37a-medel till flyktingar

respektive Länsstyrelse

Asylsökande och flyktingar

Migrationsverket

Förskola, grundskola, gymnasiet, komvux, sfi, skolbibliotek, elevhälsa, fritidshem, papperslösa

Skolverket
Statsbidragskalendern

Statsbidrag vid naturolyckor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Vård och omsorg om barn och ungdomar, kvinnor, äldre, funktionshindrade

Socialstyrelsen

Stärka landsbygdskommuner

Tillväxtverket om landsbygdskommuner

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.