Publicerad 27 december 2022

Prognosunderlag för regioner

SKR gör beräkningar av regionernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen.

Prognosunderlagen publiceras i samband med EkonomiNytt om planeringsförutsättningar.

Metod för beräkningarna

Beräkningarna utgår från SKR:s prognos för rikets skatteunderlagsförändring och befolkningstillväxt. Respektive regions befolkning antas sedan öka i takt med historisk trend men synkroniseras med prognosen för riket. Vi antar att det finns en följsamhet mellan regionens befolkningsförändringar och skatteunderlagsutveckling. Om befolkningen ökar snabbare än i riket antas också skatteunderlaget göra det. Beslutad skattesats för innevarande år används för samtliga år.

SKR:s prognos är på riksnivå

Beräkningar av regionens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen redovisas i prognosunderlagen. Observera att SKR:s prognos är en prognos på riksnivå och den skiljer sig förmodligen från respektive regions egna prognos.

Regionerna kan alltså i sina egna prognoser (i modellverktyget Skatter & bidrag) välja andra antaganden för regionens befolkningsförändring, skattesats samt för regionens och eventuellt även rikets skatteunderlagsförändring.

Prognosunderlag Reg 2022–2029 till EkonomiNytt 14/2022 (Excel 97) Excel, 1 MB.2022-12-27

Prognosunderlag Reg 2022–2029 till EkonomiNytt 12/2022 (Excel 97) Excel, 1 MB.2022-12-15

Prognosunderlag Reg 2022–2029 till EkonomiNytt 09/2022 (Excel 97) Excel, 1 MB.2022-10-20

Prognosunderlag Reg 2022–2029 till EkonomiNytt 08/2022 (Excel 97) Excel, 1 MB.2022-09-29

Prognosunderlag Reg 2022–2029 till EkonomiNytt 07/2022 (Excel 97) Excel, 1 MB.2022-08-25

Prognosunderlag Reg 2022–2029 till EkonomiNytt 05/2022 (Excel 97) Excel, 1 MB.2022-04-28

Prognosunderlag Reg 2022–2029 till EkonomiNytt 02/2022 (Excel 97) Excel, 1 MB.2022-02-17

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR