Publicerad 7 mars 2023

Skatteunderlagsprognos

SKR:s skatteunderlagsprognoser ger kommuner och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna, som ligger till grund för budgeten, kommer att utvecklas och hur de slutligen blir. Prognoserna publiceras fem gånger om året: i februari, april, augusti, månadsskiftet september/oktober samt december. 

Den prognos som görs i december ska ligga till grund för skatteberäkningen i bokslutet. Under ett valår kan prognosen i månadsskiftet september/oktober senareläggas. Alla datum finns i Ekonomikalendern.

Ekonomikalendern

Februari 2023

Den 16 februari presenterades den senaste prognosen i cirkulär 23:07 (kommuner), EkonomiNytt 3/2023 (regioner) och i MakroNytt 1/2023.

Prognosunderlag

SKR redovisar beräkningar av kommunernas och regionernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om nya budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2023–2030 för kommuner

Prognosunderlag 2023–2030 för regioner

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering av vissa statsbidrag

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom
  • Patrik Jonasson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.