Publicerad 27 december 2022

Uppdateringstabell för regioner

Alla regioner får samma modell. Nästan alla de länsvisa uppgifter som används initialt fylls på automatiskt när man skriver in länskoden i cell B1 i Indatabladet. Man uppdaterar modellen i samband med publicering av nya EkonomiNytt om planeringsförutsättningar.

Uppdatering

Filerna uppdateras vid varje nytt EkonomiNytt om planeringsförutsättningar. Vid varje uppdatering ska den aktuella filen laddas hem och sparas. Öppna sedan filen. Där finns instruktioner kring hur överföringen till modellen Skatter & bidrag går till.

Uppdateringsfil till EkonomiNytt 14/2022 (Excel, makroaktiverat) Excel, 244 kB.2022-12-27

Uppdateringsfil till EkonomiNytt 12/2022 (Excel, makroaktiverat) Excel, 244 kB.2022-12-15

Uppdateringsfil till EkonomiNytt 09/2022 (Excel, makroaktiverat) Excel, 244 kB.2022-10-20

Uppdateringsfil till EkonomiNytt 08/2022 (Excel, makroaktiverat) Excel, 244 kB.2022-09-29

Uppdateringsfil till EkonomiNytt 07/2022 (Excel, makroaktiverat) Excel, 240 kB.2022-08-25

Uppdateringsfil till EkonomiNytt 05/2022 (Excel, makroaktiverat) Excel, 241 kB.2022-04-28

Uppdateringsfil till EkonomiNytt 02/2022 (Excel, makroaktiverat) Excel, 240 kB.2022-02-17

Om makron och förenklad uppdatering

Uppdateringsfilerna innehåller makron. Makron är programkod som behövs för att automatisera överföringen. För att dessa ska fungera är det viktigt att säkerhetsnivån i Excel är satt så att makron inte blockeras.

  • Säkerhetsnivån i Excel 2003 ställer du in genom att öppna Excel, välj Verktyg–Makron–Säkerhet.
  • Säkerhetsnivån ska vara ställd på Medel eller Låg för att makron ska aktiveras.
  • Är Säkerhetsnivån ställd på Hög eller Mycket Hög: ändra den till Medel.
  • Stäng sedan Excel.
  • När säkerhetsnivån är ställd på Medel (rekommenderas) får du en fråga när dokumentet öppnas om du vill ”aktivera makron”. Svara i så fall Ja.
  • I Excel 2007 kommer det upp en ”Säkerhetsvarning” ovanför formelfältet. Klicka på Alternativ–Aktivera innehållet.

Administration

I modellen Skatter & Bidrag finns bladet Administration. På detta blad finns dels information om vilket datum den senaste överföringen gjordes, dels vilken fil data hämtades från. Dessa byts ut när man gjort en ny uppdatering.

Utöver detta finns en lista som fylls på med information kring respektive uppdatering. Om till exempel skatteunderlagsprognosen ändrats står detta här. Denna lista fylls på under året för att användaren ska veta vilka uppdateringar som är gjorda.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR