Publicerad 2 maj 2024

Uppdateringstabell för regioner

Alla regioner får samma modell. Nästan alla de länsvisa uppgifter som används initialt fylls på automatiskt när man skriver in länskoden i cell B1 i Indatabladet. Modellen uppdateras i samband med publicering av cirkulär om planeringsförutsättningar.

Uppdatering

Filerna uppdateras vid varje nytt cirkulär om planeringsförutsättningar. Vid varje uppdatering ska den aktuella filen laddas hem och sparas. Öppna sedan filen. Där finns instruktioner kring hur överföringen till modellen Skatter & bidrag går till.

2024-05-02

Uppdateringsfil nr 3 till cirkulär 24:31 (Excel, macroaktiverat) Excel, 240 kB.

2024-04-26

Uppdateringsfil nr 2 till cirkulär 24:27 (Excel, makroaktiverat) Excel, 240 kB.

2024-02-26

Uppdateringsfil 1 till cirkulär 24:16 (Excel, makroaktiverat) Excel, 243 kB.

2023-12-28

Uppdateringsfil till cirkulär 23:62 (Excel, makroaktiverat) Excel, 243 kB.

2023-12-14

Uppdateringsfil till cirkulär 23:56 (Excel, makroaktiverat) Excel, 241 kB.

2023-10-05

Uppdateringsfil till cirkulär 23:41 (Excel, makroaktiverat) Excel, 240 kB.

2023-08-24

Uppdateringsfil till cirkulär 23:36 (Excel, makroaktiverat) Excel, 239 kB.

2023-04-27

Uppdateringsfil till cirkulär 23:20 (Excel, makroaktiverat) Excel, 242 kB.

Från och med april 2023 finns information för både kommuner och regioner samlat i cirkuläret (EkonomiNytt utgår).

2023-02-16

Uppdateringsfil till EkonomiNytt 03/2023 (Excel, makroaktiverat) Excel, 243 kB.

Om makron och förenklad uppdatering

Uppdateringsfilerna innehåller makron. Makron är programkod som behövs för att automatisera överföringen. För att dessa ska fungera är det viktigt att säkerhetsnivån i Excel är satt så att makron inte blockeras.

Ändra säkerhetsnivån i Excel

  • Välj Utvecklare > Makrosäkerhet.
    • Om fliken Utvecklare inte visas: högerklicka på startfliken och välj Anpassa menyfliken. Kryssa sedan för fliken Utvecklare.
  • Under Makroinställningar, välj Aktivera alla makron.

Administration

I modellen Skatter & Bidrag finns bladet Administration. På detta blad finns dels information om vilket datum den senaste överföringen gjordes, dels vilken fil data hämtades från. Dessa byts ut när man gjort en ny uppdatering.

Utöver detta finns en lista som fylls på med information kring respektive uppdatering. Om till exempel skatteunderlagsprognosen ändrats står detta här. Denna lista fylls på under året för att användaren ska veta vilka uppdateringar som är gjorda.

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.