Publicerad 16 februari 2023

Modellverktyget Skatter & bidrag för regioner

Med hjälp av SKR:s modellverktyg i Excel kan du med olika antaganden om skattesats och om befolkningens och skatteunderlagets utveckling göra egna beräkningar över regionens intäkter åren 2023–2030.

Olika underlag

Det finns olika underlag för användandet av modellen Skatter & bidrag:

Uppdateringstabell

Uppdateringstabellen visar i vilka EkonomiNytt vi informerat om uppdaterade värden för modellverktyget. Här finns även de filer som behövs för att uppdatera modellen efter aktuella förutsättningar.

Uppdateringstabell

Manual för modellen

Information om hur modellen fungerar.

Skatter & bidrag för regioner 2023, manual (PDF) Pdf, 568 kB.

Kurser i modellen

SKR arrangerar kurser om modellverktyget och utjämningssystemet. Syftet med kurserna är att öka förståelsen för utjämningssystemet och få hjälp med att själv kunna räkna ut systemets effekter.

Se aktuella kurser nedan. Kontakta Åsa Högberg för att boka en egen kurs om modellen Skatter bidrag för regioner.

Information om ny modell och uppdateringar

I januari skickas en ny modell för året ut. Den ska användas under hela året. Under årets gång informerar vi om hur modellen ska uppdateras med ändrade förutsättningar. De ändrade förutsättningarna beskrivs i EkonomiNytt om planeringsförutsättningar.

Modellen är tillgänglig för dig som ansvarar för regionens ekonomi- eller budgetfunktion.

Aktuella kurser

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.