Publicerad 22 februari 2023

Modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner

Med hjälp av SKR:s modellverktyg kan du med olika antaganden om skattesats och om hur kommunens befolkning och skatteunderlaget i riket utvecklas göra egna beräkningar över din kommuns intäkter åren 2023–2030.

Olika underlag till modellen

Det finns olika underlag för användandet av modellverktyget Skatter & bidrag.

Uppdateringstabell

Uppdateringstabellen visar i vilka cirkulär SKR informerat om uppdaterade värden för modellverktyget.

Uppdateringstabell

Manual för modellverktyget

Information om hur modellen fungerar.

Skatter & bidrag för kommuner 2023, manual (PDF) Pdf, 549 kB.

Befolkningens storlek

Folkmängdssiffror har betydelse för storleken på statsbidrag och intäkter från utjämningssystemet. Folkmängdssiffror per den 31 december/1 januari används i modellen.

Folkmängdssiffror

De olika delarna i utjämningssystemet

Verktyget ger också en ökad förståelse för hur de påverkas av förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket.

Information om utjämningssystemet

Utbildning i modellen

SKR arrangerar kurser vår och höst om hur man använder modellverktyget Skatter & bidrag. Syftet med kursen är att öka förståelsen och själv kunna räkna ut vilka effekter utjämningssystemet får.

Är du intresserad av en kurs i din kommun? Kontakta Måns Norberg eller Åsa Högberg.

Beställning av modellen eller ändring av uppgifter

Den nya modellen skickas ut i början av februari 2023 till de kommuner som använder modellen. 286 av Sveriges 290 kommuner köpte 2022 års version av modellen.

Modellverktyget är tillgängligt endast för dem som ansvarar för kommunens ekonomi- eller finansfunktion. Priset för år 2023 är 2 500 kr för alla användare.

Beställning av modellen Skatter & Bidrag

Information om ny modell och uppdateringar

I januari uppdaterar vi hela modellen för det nya året. Därefter informerar vi kontinuerligt om hur ändrade förutsättningar ska matas in i modellverktyget. Alla förändringar som rör modellverktyget beskrivs i cirkulären om budgetförutsättningar.

Cirkulär om ekonomi

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.