Publicerad 6 maj 2024

Omsorgsprisindex, OPI

Omsorgsprisindex är framtaget tillsammans med Vårdföretagarna och Sobona. Det är ämnat att användas vid upphandling av verksamhet inom Kommunals löneavtalsområde. Det är bättre anpassat för vård och omsorg än det gamla AKI.

Prisindexet OPI

Aktuellt index är definitivt.

Definitivt OPI 2024, 2024-04-18 (Excel) Excel, 65 kB.

Cirkulär Omsorgsprisindex för 2024

Definitivt eller preliminärt?

Omsorgsprisindex (OPI) publiceras i mitten av december och är vanligtvis definitivt. När det inte finns centralt löneavtal mellan SKR och Kommunal för det kommande året är OPI preliminärt till dess att nytt avtal finns.

Användningsområde för OPI

OPI kan användas vid upphandling av verksamhet. Det är bättre anpassat för vård och omsorg än det gamla AKI.

Bakgrund och modell för OPI

I PM från mars 2009 förklaras bakgrunden och modellen för att räkna fram OPI och VPI. Promemorian presenterades ursprungligen i cirkulär 09:26 och EkonomiNytt 10/09.

PM prisindex för vård och omsorg (PDF) Pdf, 117 kB.

I ”Komplettering till PM Prisindex för vård och omsorg” beskrivs metod för beräkning av preliminärt OPI som tillämpas för 2023.

Komplettering till PM Prisindex för vård och omsorg (PDF) Pdf, 239 kB.

Informationsansvarig

  • Joanna Hägg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.