Publicerad 16 januari 2023

Region-Bas

Region-Bas (tidigare L-Bas) är baskontoplanen för regioner. Den grundar sig till en del på BAS-kontoplanen för företag. En uppdaterad version finns att ladda ned som PDF, eller Word- respektive Excel-fil för egna anpassningar.

Bakgrund till Region-Bas

I samband med övergången till lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 2019 gjordes en uppdatering av L-Bas (L-Bas 19) genom anpassning till den nya lagen och till nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Till Region-Bas 23 har ytterligare förtydliganden och anpassningar gjorts.

Syftet med Region-Bas är att åstadkomma en kontoplan som fungerar som en ram för hur redovisningen i regioner kan läggas upp. Dessutom ges bättre förutsättningar vid inlämnande av statistikuppgifter till SCB och för jämförelser mellan regioner eftersom kontoplanen definierar begrepp på ett enhetligt sätt.

Både aktuell och tidigare Region-Bas finns att ladda ned nedan.

Nyheter i Region-Bas 23

Jämfört med Region-Bas 22 har det gjorts en del förtydliganden. På sidan 3 i kontoplanen återfinns en förteckning över de ändringar som gjorts i jämförelse med föregående version.

Uppgifter som ska rapporteras till SCB

Flertalet av de krav på uppgiftslämning som finns i SCB:s räkenskapssammandrag definieras. Kontoplanen anger också andra krav som kan anses vara gemensamma för regioner. Avsikten är att regioner med baskontoplanen som utgångspunkt ska kunna bygga ut och anpassa den efter de förhållanden som råder i den egna regionen.

Instruktioner för uppgiftslämnare från regioner till Räkenskapssammandraget RS, SCB

Filer för nedladdning

Region-Bas 23

Region-Bas 23 (PDF) Pdf, 549 kB.

Region-Bas 23 (Word 97) Word, 1 MB.

Region-Bas 23 (Excel) Excel, 73 kB.

Region-Bas 22

Region-Bas 22 (PDF) Pdf, 1 MB.

Region-Bas 22 (Word 97) Word, 1 MB.

Region-Bas 22 (Excel) Excel, 72 kB.

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.