Publicerad 23 augusti 2023

Kommunsektorns tjänstepensioner

På grund av den höga inflationen sker det en dramatisk ökning av pensionskostnaderna och pensionsskulden 2023 och 2024.

Kommunsektorns totala pensionsskuld uppgick år 2022 till ca 500 mdr kronor och de totala pensionskostnaderna till cirka 70 miljarder kronor. Pensionskostnaderna bedöms enligt våra prognoser öka till ca 125 miljarder och skulden till ca 600 miljarder år 2024.

Merparten av pensionerna är avgiftsbestämda och utbetalas direkt till de anställdas pensionskonton. Pensionsskulden avser förmånsbestämda pensioner som har tjänats in men ännu inte utbetalats.

I nedanstående promemoria finns en översiktlig beskrivning av hur avtalen fungerar och en långtidsprognos från år 2019 över ett framtidsscenario. Promemorian belyser bland annat en mindre inflationsuppgång och dess effekt på kostnaden. Men – den aktuella inflationen har med råge överträffat alla förväntningar, vilket lett till den enormt höga kostnadsökningen. Aktuella beskrivningar av pensionskostnaderna finns i Ekonomirapporterna 2022 och 2023.

De kommunala pensionerna och utvecklingen på längre sikt, PM 2019 Pdf, 2 MB.

Pensionskostnader, Ekonomirapporten maj 2022

Pensionkostnader, Ekonomirapporten maj 2023

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marcus Ershammar
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.