Publicerad 23 augusti 2023

Hantering pensionsåtaganden

SKR skickar ungefär vart femte år ut en enkät om pensionsskulden till samtliga regioner och kommuner.

Enkätsvaren visar även hur bördan skiljer sig mellan medlemmarna, hur kostnaderna för tjänstepensioner ser ut samt hur mycket tillgångar som finns för framtida utbetalningar.

Den senaste enkäten presenterades i mars 2020.

Kommuners och regioners pensionsskuld 2019 – ekonomi och hantering

Informationsansvarig

  • Marcus Ershammar
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.