Publicerad 1 juni 2023

Budgetering pensionskostnader

Kostnaderna för de anställdas intjänande av tjänstepension ingår i budgetsammanhang med ett schabloniserat genomsnittligt påslag som tillägg till de lagstadgade arbetsgivaravgifterna, PO-pålägget.

Utöver pensionskostnaderna för de anställdas tjänstepensioner (som ingår i PO-pålägget) har kommuner och regioner pensionskostnader i form av utbetalningar till pensionärer som får pension enligt tidigare avtal som gällde fram till 1998. Denna gamla pensionsskuld kostnadsförs när den betalas ut (”pay as you go”). Dessa gamla pensionskostnader ingår förstås inte i PO, som enbart gäller pensionskostnader för de nu anställda.

Det så kallade PO-pålägget består av tre delar:

  • I Arbetsgivaravgifter enligt lag ingår bland annat avgifter för ålderspension, efterlevandepension, sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
  • I Avtalsförsäkringar ingår bland annat omställningsförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring.
  • I Kollektivavtalad pension ingår avgiftsbestämd del och förmånsbestämd del.

Mera information om arbetsgivaravgifter och PO-pålägg:

Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg

Informationsansvarig

  • Marcus Ershammar
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.