Publicerad 12 juli 2023

Särregler olika ålderskategorier

Det finns en rad olika särregler kring arbetsgivaravgifterna för olika åldersgrupper, både för de över 66 år och för ungdomar.

Anställda över 66 år

Observera höjd åldersgräns!

Till och med år 2022 hade anställda som vid årets ingång fyllt 65 år nedsättning av arbetsgivaravgiften. Denna åldersgräns höjs från och med år 2023 till 66 år.

För anställda som vid årets ingång fyllt 66 år (för år 2023 födda 1956 eller tidigare) är arbetsgivaravgiften enligt lag 10,21 procent (ålderspensionsavgiften). Avseende avtalsförsäkringar betalas endast TFA (0,01 procent). Även premie för avgiftsbestämd pension om 5,59 procent betalas vanligtvis under pågående anställning. Sammantaget blir därmed PO-pålägget för de som fyllt 66 år 15,81 procent.

För anställda födda 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter.

Unga mellan 15 och 18 år

För ungdomar mellan 15–18 år betalas enbart pensionsavgiften om 10,21 procent på inkomster upp till 25 000 kronor per månad. Utöver detta intjänas avtalspension, vilket medför att ett lämpligt PO blir 17,80 procent (för år 2022 totalt 15,93 procent).

Unga mellan 19 och 23 år (till och med mars 2023)

För ungdomar mellan 19–23 år (för år 2023 de som är födda 2000 till och med 2004) har det beslutats om en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften under perioden januari 2021 till och med mars 2023. Sänkningen gäller för ersättningar som uppgår till högst 25 000 kronor per månad, där arbetsgivaravgiften uppgår till 19,73 procent av lönesumman. Utöver kostnad för arbetsgivaravgift samt avtalsförsäkringar intjänas även avtalspension, vilket medför att lämpligt PO blir totalt 27,32 procent för år 2023 fram till och med mars 2023 (för år 2022 totalt 25,45 procent).

För ersättningar utöver 25 000 kr per månad utgår fulla arbetsgivaravgifter, det vill säga 31,42 procent. Utöver detta utgår även kostnad för avtalsförsäkringar samt intjänad avtalspension. PO för ersättningar över 25 000 kronor per månad bör därför utgå enligt ordinarie principer.

Från och med april 2023 utgår fulla arbetsgivaravgifter för unga mellan 19–23 år och PO bör utgå enligt ordinarie principer.

Riksdagens beslut avseende ursprunglig nedsättning (februari 2021):

Extra ändringsbudget för 2021 – bland annat nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga, Riksdagen

Mer information finns på Skatteverkets webbplats:

Lämna arbetsgivardeklaration, Skatteverket

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom
  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.