Publicerad 16 januari 2023

Differentierade PO-pålägg

Uppgifterna i Excelfilerna för gällande arbetsgivaravgifter används för en lättadministrerad och schablonmässig internredovisning av PO. De senaste åren har det emellertid blivit alltmer differentierade arbetsgivaravgifter kopplade till de anställdas åldrar.

Möjlig differentiering av personalomkostnadspålägg

Den faktiska kostnaden varierar vid olika lönenivåer för pensionskostnader. Arbetsgivaren ansvarar för hela pensionsförmånen som grundas på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp (46 438 kronor per månad år 2023).

Exempel på beräkning

Det kan därför finnas anledning att differentiera utifrån lönenivå. I Excelfilerna för gällande arbetsgivaravgifter finns på sidan 2 exempel på en beräkning över PO vid olika inkomstnivåer.

En decentraliserad styrning av delverksamheter, konkurrensutsättning och olika former av prissättning av enskilda kommunala tjänster innebär att förenklade schablonberäkningar kan bli missvisande i vissa kalkyl- och analyssituationer.

Excelfilerna för gällande arbetsgivaravgifter finns tillgängliga för nedladdning på sidan Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg.

Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg

Från schabloner till differentiering

I cirkulär 11:04 och EkonomiNytt 04/11 beskrivs det mer detaljerat. Vid behov av att frångå en modell baserad på schabloner och istället använda differentierade PO återfinns tabeller med nödvändiga underlag.

Kommuner

Cirkulär 11:04

Personalomkostnadspålägg för kommuner 131213 (Excel) Excel, 45 kB.

Regioner

EkonomiNytt 04/11 (PDF) Pdf, 36 kB.

Bilaga 1: Översiktlig beskrivning av de ingående delarna i personalomkostnadspålägg (PDF) Pdf, 20 kB.

Bilaga 2–3: Arbetsgivaravgifter och genomsnittliga avgifter (Excel 97) Excel, 40 kB.

Bilaga 4: PO-pålägg och konkurrensutsatt verksamhet (PDF) Pdf, 20 kB.

Personalomkostnadspålägg för landsting 131213 (Excel) Excel, 41 kB.

Informationsansvarig

  • Marcus Ershammar
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.