Publicerad 23 maj 2024

Styre i regioner efter valet 2022

12 regioner fick ett nytt styre efter valet 2022. Trenden med flera blocköverskridande styren håller också i sig och antalet partikonstellationer som styr har ökat i regioner, efter valet finns det 13 i regionerna.

I regionerna är antalet blocköverskridande styren¹ fortsatt många och förekommer numera i 11 regioner.

  • Antalet borgerliga styren r 7. Utöver dessa styrs Region Gävleborg av ett borgerligt styre tillsammans med Sverigedemokraterna och sjukvårdspartiet.
  • Antalet vänsterstyren har ökat till 2
  • Valen 2022 blev inte samma framgång för de regionala sjukvårdspartierna som 2018, men sjukvårdspartier är med och styr i fyra regioner.
  • Antalet minoritetsstyren ökade återigen i regionerna och 12 av regionerna kommer att styras i minoritet.

Sammanställning

SKR har i ett dokument sammanställt vilka partier som styr i regionerna. Dokumentet visar vilka partier som styr och vilket parti som regionstyrelsens ordförande tillhör efter valen 2022.

Styren i regioner efter valet 2022 (Excel) Excel, 11 kB.

Tabell styren

Tabellen visar antal regioner där partier ingår i styret 2022 uppdelat i olika styrkategorier. Styren där MP ingår tillsammans med borgerliga partier definieras som blocköverskridande.

Tabellen visar antal regioner där partier ingår i styret 2022 uppdelat i olika styrkategorier.

Partier

Borgeliga styren

Blocköver-
skridande styren

Vänster styren

Borgerligt/SD-styre

Samtliga

M

7

3


1

11

C

4

812

L

6

-6

KD

7

412

S


11

2


13

V


4

2


6

MP


1

2


3

SD
1

1

Sjvp

1

2


1

4

Minoritets-
styre

7

4

1


12

Riket

7

11

2

1

21

Förklaring ¹: SKR-definition av styre

• Med borgerligt styre avser vi ett styre där ett eller flera borgerliga partier ingår.
• Med vänsterstyre avser vi ett styre där S, V och/eller MP ingår.
• I ett blocköverskridande styre ingår ett eller flera borgerliga partier samt S, V och/eller MP
• I ett borgerligt/SD-styre ingår ett eller flera borgerliga partier samt Sverigedemokraterna.
• Lokala partier kan ingå i alla typer av styren.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.