Publicerad 23 maj 2024

Styre i kommuner efter valet 2022

Valet 2022 ledde återigen till många maktskiften. 107 kommuner fick ett nytt styre efter valet 2022. Trenden med allt fler blocköverskridande styren håller också i sig och antalet partikonstellationer som styr har ökat i kommuner. Efter valet finns 86 olika konstellationer av styren.

I kommunerna har styren¹ där de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, styr tillsammans ökat väsentligt liksom styren där Sverigedemokraterna tar plats.

 • Styret skiftade i 107 kommuner efter valet 2022.
 • 86 olika konstellationer av styren i kommunerna. Den vanligaste består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna (27) följt av Socialdemokraterna och Moderaterna (20).
 • Styrena kan delas in enligt följande:
  • borgerliga styren (107)
  • borgerliga tillsammans med Sverigedemokrater (39)
  • vänsterstyren (35)
  • blocköverskridande styren (144)
 • Många kommuner styrs i minoritet (114).
 • Ett lokalt parti styr ensamt i en kommun, Oberoende realister i Hagfors. Lokala partier är med i styret i 43 kommuner.
 • Socialdemokrater har flest ordförandeposter (136), följt av Moderaterna (103), Centerpartiet (25) och Sverigedemokraterna (10).

Sammanställning

SKR har i ett dokument sammanställt vilka partier som styr i kommunerna. Dokumentet visar vilka partier som styr och vilket parti som kommunstyrelsens ordförande tillhör efter valen 2022.

Styren i kommuner efter valet 2022 (Excel) Excel, 28 kB.

Tabell styren

Tabellen visar antal kommuner där partier ingår i styret 2022 uppdelat i olika styrkategorier. Hagfors styrs av ett lokalt parti i minoritet, ingår inte i någon av styrkategorierna och finns därför inte med i tabellen.

Tabellen visar antal kommuner där partier ingår i styret 2022 uppdelat i olika styrkategorier.

Partier

Borgeliga styren

Blocköver-
skridande styre

Vänster styren

Borgerligt/SD-styre

Samtliga

M

71

69


35

175

C

56

89


4

149

L

50

42


15

107

KD

63

45


30

138

S


129

33


162

V


39

19


58

MP


39

9


48

SD
39

39

Övriga
partier

9

16

6

12

43

Riket

71

144

35

39

289

Förklaring ¹: SKR-definition av styre

• Med borgerligt styre avser vi ett styre där ett eller flera borgerliga partier ingår.
• Med vänsterstyre avser vi ett styre där S, V och/eller MP ingår.
• I ett blocköverskridande styre ingår ett eller flera borgerliga partier samt S, V och/eller MP
• I ett borgerligt/SD-styre ingår ett eller flera borgerliga partier samt Sverigedemokraterna.
• Lokala partier kan ingå i alla typer av styren.

Publikationer

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare
 • Martin Lidhamn
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.